بایگانی برای دسته "دسته‌بندی نشده"

تا زمانی که اصلاح تغذیه صورت نگیرد , درمانی وجود نخواهد داشت !

بدون نظر

تا زمانی که اصلاح تغذیه صورت نگیرد , درمانی وجود نخواهد داشت !

              المعده بیت کل داء و الحمیه راءس کل دواء ( پیامبر (ص))

           ( معده خانه تمام بیماری ها است و پرهیز راس کل دواها است )

 

                 غذای شما دوای شما است ، دوای شما غذای شما است !

 

تهران  –  پاسداران  –  خیابان ششم  پلاک ۷۵  مطب دکتر عارف قنبرزاده  تلفن  :   ۲۲۵۸۶۶۳۵ – ۰۲۱  –  ۰۹۱۴۴۵۵۶۰۶

داروخانه : ۲۲۷۹۴۲۳۹