بایگانی برای دسته "بیماری های آتوایمون"

بيماري هاي آتوايمون

بدون نظر

بیماری های آتوایمون

1-  بیماری های اسکلرودرمی

2-  سارکوئیدوز

3-  درماتومیوزید و پلی میوزید

4-  بیماری رینو

5-  اووئیت

6-  بیماری شوگرن