بایگانی برای دسته "بی اختیاری ادراری"

تکرر ادارار و بی اختیاری ادرار

بدون نظر

 تکرر ادارار و بی اختیاری ادرار

فرمولی که در این بخش ارائه می دهیم هم برای مردان مفید است هم زنان و هم کودکان.

مغز تخمه کدو خام و کنجد خام را به نسبت مساوی با هم آسیاب کنید. روزی سه قاشق مرباخوری از این پودر را مصرف کنید.